Regulamin pralni
Zadzwoń i zamów pranie na telefon Pokaż

Logo Pralni Niagara w Lublinie
POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Właścicielem Pralni Niagara mieszczącej się pod adresem www.pralnianiagara.pl jest

PRALNIA NIAGARA
ul. Krochmalna 22A
20-401 Lublin

  zwana w dalszej części regulaminu Pralnią.
 1. Każdy, kto zamawia usługę za pośrednictwem Pralni, zwany jest Klientem.
 1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży Klientom usług oferowanych przez Naszą Pralnię.
 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 1. Umowa sprzedaży usługi zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

 

ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

 1. Pralnia przyjmuje do prania odzież i przedmioty, zapewniając wykonanie usługi w sposób fachowy i rzetelny.
 1. Zamówienia telefoniczne i on-line mogą składać wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem telefonu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00, bądź za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Pralni przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 1. Podczas składania zamówienia wymaga się podania swojego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych.
 1. Pralnia przyjmuje do prania chemicznego wyłącznie garderobę posiadającą oznakowanie fabryczne (P) lub (A) wskazujące na sposób prania chemicznego.
  Do prania wodnego przyjmujemy wyłącznie garderobę posiadającą oznaczenie  Pranie wodne symbol. Przy braku w/w oznakowań usługa prania wykonywana jest na odpowiedzialność Klienta i Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub zniszczenie.
 1. Pralnia nie odpowiada za szkody powstałe wskutek błędnej informacji o sposobie prania zamieszczonej przez producenta na wyrobie.
 1. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za guziki, klamry, flizelinę, zamki, ściągacze gumowe, wady materiału, poduszki. W razie stwierdzenia możliwości ich uszkodzenia, Klient wyraża zgodę na ich odprucie, w innym przypadku pranie odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 1. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody w odzieży, których nie można było przewidzieć przed jej przyjęciem, a wynikające z niedostatecznej trwałości farbowania, napisów drukowanych, zbiegania się materiału, impregnacji i innych ukrytych wad.
 1. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w garderobie.
 1. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z powierzonych przedmiotów i garderoby.
 1. W uzasadnionych przypadkach Pralnia ma prawo podjąć się wykonania usługi warunkowo, tj. na odpowiedzialność Klienta, lub odmówić jej wykonania.
 1. W przypadku zniszczenia lub zaginięcia  garderoby odszkodowanie dla Klienta stanowić będzie kwota z dowodu zakupu (paragonu) pomniejszona o stopień zużycia. W przypadku braku dowodu zakupu, odzież wysyłana będzie do rzeczoznawcy do spraw jakości  celem ustalenia jej wartości.
 1. Jakość wykonania usługi należy sprawdzać podczas odbierania przedmiotu usługi.
 1. Prawo do reklamacji przysługuje w dniu odbioru garderoby. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń w chwili odbioru odzieży oznacza brak zastrzeżeń ze strony Klienta co do jakości wykonanej usługi i nie może stanowić w przyszłości podstawy do roszczeń reklamacyjnych.
 1. Ceny usług znajdujących się na stronie internetowej Pralni przedstawione są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. uwzględniają podatek VAT.
 1. Opłata za usługę pobierana jest gotówką, z góry przy odbiorze rzeczy od Klienta. Wartość usług na zlecenia nie objęte cennikiem określa personel Pralni.
 1. Paragon lub dowód przyjęcia potwierdzające przyjęcie przedmiotu usługi, są jedynymi dokumentami upoważniającymi do odbioru przedmiotu tej usługi.
 1. Czas wykonania usługi zależy od ilości i rodzaju przekazanego asortymentu.
 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Pralnię danych osobowych w celach związanych z realizacją zamówienia.
 1. W przypadku nie odebrania odzieży w ciągu 14 dni od daty przyjęcia pobierana jest opłata w wysokości 0,20 zł. za każdy kolejny dzień.
 1. Odzież nie odebrana w ciągu 60 dni od wyznaczonego terminu, zostaje oddana na cele dobroczynne.

 

 BEZPIECZEŃSTWO

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 833, wszystkie informacje dotyczące Klientów Pralni Niagara, gromadzone w bazie danych, służą wyłącznie do świadczenia usług drogą elektroniczną i nie są udostępniane innym firmom oraz osobom trzecim.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje zaprezentowane na stronie internetowej pralnianiagara.pl stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym dokumentem obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 1. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować w formie elektronicznej, za pośrednictwem wiadomości e-mail.
Pralnia Lublin
 • Strona główna
 • Promocje
 • Oferta
 • Nowość
 • Wynajem mat
 • Cennik
 • Kontakt
 • button do zamknięcia paska
  cookiesNasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
  Kliknij [TUTAJ] aby nie wyświetlać więcej tej informacji.